กรธ.ค้านใช้ม.44งดเว้นไพรมารีโหวตหวั่นเลือกตั้งโมฆะ

กรธ. ค้านใช้ม.44 งดเว้นไพรมารีโหวต หวั่นทำเลือกตั้งเป็นโมฆะ เว้นใช้กลไกอื่นมาแทน เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงข้อเสนอของฝ่ายการเมืองที่ให้ใช้มาตรา 44 งดเว้นการทำไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งถัดไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า จะให้ยกเลิกไพรมารีโหวตนั้นคงทำไม่ได้

เพราะรัฐธรรมนูญ กำหนดให้การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองต้องมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม หากจะใช้มาตรา 44 งดเว้นไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะต้องมีกลไกอื่นที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมแทน ทั้งนี้ไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกไพรมารีโหวตโดยไม่มีกลไกการมีส่วนร่วมมาแทน เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ หากทำเช่นนั้นแล้วเกิดมีมือดีไปร้องศาลภายหลังว่าขัดรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งก็จะเป็นโมฆะทันที แต่ถ้าใช้มาตรา 44 ยกเลิกแล้วมีกลไกอื่นมาแทน เช่น ให้ใช้ที่ประชุมสมาชิกในการกำหนดผู้สมัครก็ยังถือว่าตอบเจตนารมน์รัฐธรรมนูญ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews