ลูกจ้างเกษียณอายุในสหราชอาณาจักรเกินระยะเวลา 187 วัน

ลูกสมุนวัย 70 ปีชาวอังกฤษได้รับการขนานนามว่าเป็นชาวต่างชาติที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในรอบที่ 15 ของการดำเนินการ “คนต่างด้าวนอกประเทศที่เป็นรังสีเอกซ์” ซึ่งเป็นประเทศที่มีการปราบปรามการอพยพคนเข้าเมืองประจำสัปดาห์

ในความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นตำรวจท่องเที่ยวได้ประกาศจับกุมชาวต่างชาติ 110 คนใน 83 ครั้ง ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการหลอกลวงเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ การดำเนินการแบบพัลวันการวิ่งยาและการถือวีซ่ามากเกินไป โคลินลาเว็คจังหวัดเพชรบุรีได้ประทับตราวีซ่าเกินกว่า 187 วันก่อนชาวเวียดนาม 165 วันและพลเมืองพม่าที่สาม ห้าคนมาจากพม่าและคนอื่น ๆ มาจากกัมพูชาเยอรมันไนจีเรียและรัสเซีย

จำนวน 92 คนถูกจับในข้อหาลักลอบเข้าเมืองพม่าโดยมีผู้เสียชีวิต 59 ราย มีชาวลาว 11 คนชาวกัมพูชา 9 คนชาวอินเดียห้าคนชาวเวียตนามสามคนและอีกคนหนึ่งจากมาเลเซียจีนไนจีเรียสหรัฐอเมริกาและสวีเดน คนอื่นอีกเจ็ดคนรวมทั้งสามคนถูกจับกุมในข้อหาอื่น ๆ